Emulpar’ 940 EC jest skuteczny w zwalczaniu kleszczy

Dodano 23.7.2018

W wyniku przeprowadzonego badania przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu stwierdzono, że Emulpar’ 940 EC jest skuteczny w zwalczaniu kleszczy!!!

 

W załączniku sprawozdanie z badań skuteczności produktu.

Więcej informacji o ProBio Emach™ mogą Państwo uzyskać kontaktując się z nami. Do Państwa dyspozycji jest Licencjonowany Doradca Probiotechnologii.

Barbara Wójcik

tel.: 515 075 851

e-mail: probiofilozofia@gmail.com